Escolantes e escolas de ferrado (Edición Literaria - Crónica - Memoria) por Narciso de Gabriel

Escolantes e escolas de ferrado (Edición Literaria - Crónica - Memoria) por Narciso de Gabriel
Titulo del libro : Escolantes e escolas de ferrado (Edición Literaria - Crónica - Memoria)
Fecha de lanzamiento : November 26, 2001
Autor : Narciso de Gabriel
Número de páginas : 432
ISBN : 8483027135
Editor : Xerais

Escolantes e escolas de ferrado (Edición Literaria - Crónica - Memoria) de Narciso de Gabriel está disponible para descargar en formato PDF y EPUB. Aquí puedes acceder a millones de libros. Todos los libros disponibles para leer en línea y descargar sin necesidad de pagar más.

Narciso de Gabriel con Escolantes e escolas de ferrado (Edición Literaria - Crónica - Memoria)

As escolas de ferrado chamábanse así porque inicialmente se pagaba un ferrado anual de centeo, millo ou trigo pola escolarización de cada neno ou nena. estas escolas, que persistirán ata os inicios da década de 1970, instalábanse en locais improvisados, dispuñan dun mobiliario e material rudimentario e limitábanse normalmente ao ensino das destrezas básicas -ler, escribir e contar-, seguindo procedementos didácticos tradicionais. Os seus encargados, os escolantes, tiñan unha formación literaria limitada, pois as máis das veces só fixeran estudios primarios, e carecían de formación pedagóxica. Compaxinaban o ensino co traballo da terra e outros oficios. Malia todas estas carencias, subliñadas pola administración escolar e a pedagoxía, as escolas de ferrado cumpriron unha importante función, pois nelas aprendeu a ler e a escribir unha boa parte da poboació rural galega. O libro remata con dous anexos, nos que se reconstrúe a traxectria dun escolante de longo percorrido, José Miranda Fernández e dun mestre republicano, Arximiro Rico Taboada.